2. Bert Tjarks

Bert tijdens de ALV Drenthe, begin 2019

Beste mensen, inwoners van de gemeente Aa en Hunze en ingezetenen van het waterschap Hunze en Aa’s. 

Persoonlijk

Mijn naam is Bert Tjarks en in woon in Balloo. Ik ben lid van de VVD sinds 1993. Ik heb zes jaar ervaring als lid van de gemeenteraad, en bestuurswerk gedaan voor Dorpsbelangen, Boermarke en de afdeling Aa en Hunze van de VVD.  In het dagelijkse leven exploiteer ik een landbouwbedrijf en heb ik een nevenfunctie bij de provincie Drenthe.

Mijn activiteiten

Namens de VVD ben ik sinds maart 2015 gekozen in het Algemeen Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. 

Ik heb mij kandidaat gesteld, omdat ik me betrokken voel bij het waterbeheer door het waterschap. Elke dag heb ik, en met mij u allen, te maken met diensten die het waterschap levert. Zuivering van het rioolwater, afvoer van regenwater, veiligheid tegen overstroming. Met elkaar betalen we daar een heffing voor.  Ik vind dat terecht, maar vind ook dat voor andermans geld een scherp financieel beleid moet worden gevoerd. En dan kom je uit bij de opgaven die het waterschap nu en in de toekomst te doen staan. Voorstellen zullen in mijn ogen functioneel, doelmatig en efficiënt moeten zijn. En, heel belangrijk, ze moeten kunnen rekenen op het vertrouwen van de direct betrokken inwoners en grondeigenaren. 

Mijn stelling is dat mijn netwerk in zaken met een openbaar belang nimmer af is. Ik ontmoet u graag om daarover met u een gesprek aan te gaan. Meestal ga ik daarvoor het werkgebied van het waterschap in.


Annechien ten Have en Bert Tjarks zitten op dit moment in het Waterschapsbestuur Hunze & Aa’s namens de VVD.